Pagina

Organisatie structuur Wijkraad

Globaal wordt de binnenstad onderverdeeld in 6 deelgebieden


Deelraden van Wijkraad St. Christoffel
In de binnenstad van Roermond is sprake van een grote diversiteit in wonen, werken, verblijven en/of vertoeven en een variatie in activiteiten verdeeld over een tal van gebieden.
Kijkend naar het inwonersaantal bekleedt de binnenstad qua grootte, na Swalmen en Herten, de 3e plaats. Globaal wordt de binnenstad onderverdeeld in 6 deelgebieden met ieder een eigen identiteit, kenmerk, karakteristiek en/of (gekoppelde) problematiek zoals:

Grootwinkelbedrijf
Midden Klein Bedrijf
Woongebieden meer gezinnen / kinderen
Woongebieden geconcentreerd
Uitgaanspubliek weekend vooral jongeren
Horeca / uitgaan / pleinen
Om de doelstelling van de wijkraad "het bevorderen van de leefbaarheid" (in de breedste zin van het woord) gericht en goed te kunnen realiseren, heeft de Wijkraad, in overleg met politie en stadstoezicht, besloten haar werkgebied onder te verdelen in 6 deelraden. Uitgangspunt voor deze indeling zijn de bovengenoemde hoofdkarakteristieken.

De wijkraad stelt zich tevens tot doel een structuur te ontwikkelen die door directe en efficiënte communicatie enerzijds, kan leiden naar het volledig in kaart brengen van spelende problemen en/of wensen, anderzijds door deze korte lijnen en het sneller kunnen inschakelen van partners kan leiden naar doelgerichte aanpak en oplossingen. Intensivering van burgerparticipatie, betrokkenheid zal / kan leiden tot verbetering van het openbaar bestuur en de daarbij behorende besluitvorming.


De deelraad
In elke deelraad is een coördinator actief die door het bestuur wordt benoemd. 
Hij/zij vervult een spilfunctie tussen bestuur, deelraad en vice versa.
De coördinator fungeert als aanspreekpunt binnen de eigen deelraad en staat open voor informatie, wensen/lasten van buurtgenoten. Hij/zij ontvangt en geeft info door aan het bestuur en bespreekt de wensen/lasten met de hoofdcoördinator. Samen met de hoofdcoördinator bespreekt hij/zij de wijze waarop de wensen/lasten mogelijk aangepakt en of bespreekbaar gemaakt worden.


De 6 deelraden:
Klik op de plattegrond voor een grotere afbeelding.

 

Geplaatst door: Emiel Veenstra