Nieuws

Verslag Vergadering dd 6 september 2018 27-10-2018

Hier een korte samenvatting van de Wijkraadsvergadering van 6 september 2018. Voor meer informatie s.v.p. contact opnemen met een van de bestuursleden.


Het AB van de Wijkraad komt 4 x per jaar bijeen. De laatste vergadering was op 6 september 2018.

Hierbij zijn naast de bestuursleden ook aanwezig Ankie Somers (namens de gemeente), Wijkagent, BOA en indien gewenst en mogelijk vertegenwoordigers van andere sociale partners.

Een kort verslag van de vergadering:

 • Het Dagelijks Bestuur bestaat weer uit 3 leden: Emiel Veenstra (voorzitter), Hannie Timmers (secretaris) en nieuw Peter Houwen (PR en communicatie).

 • Berichten van de gemeente:
  • Stadstoezicht is regelmatig onderbezet. Helaas ....
  • Vraag vanuit de Wijkraad naar Fietsen in de Binnenstad. Is nog niet opgelost.
  • Opsplitsen van panden (mini-studio's) wordt door de gemeente aangepakt

 • Fietsen in de Binnenstad wordt maar niet werkelijk opgelost. Met name ook de scheurende scooters zijn een probleem!

 • Digitaal parkeren voor bezoekers: slecht voorbeeld van burgerparticipatie! We zullen hierover een gepsrek voeren met de wethouder.

 • Munsterplein gaat op de schop. Vóór de 800-jarige viering van de Munsterkerk moet dit weer gereed zijn.

 • oude MOV-locatie (voogdijstraat). Hier worden een 34-tal woningen gerealiseerd.

 • Aandachtspunten:
  • snelheid en verkeerssituatie Singelring / één-richtingsstraten in de binnenstad (30 KM).


Volgende vergadering: 4 december 2018. Aanvang 19:30 uur.

Geplaatst door: Emiel Veenstra