Deelraad 6

 • Wilhelminasingel
 • Wilhelminaplein
 • Godsweerdersingel
 • Venloseweg
 • Venlosepoort
 • Slachthuisstraat
 • Ernst Casimirstraat
 • Carmelitessenstraat

Reeds eerder gevoerde acties:

 • Aanleg zebrapad Venloseweg en aanleg Blauwe Zone
 • Aanpak overlast kamerbewoning en vrachtverkeer
 • Opschonen groenvoorziening en verbetering wandelpad Venloseweg
 • Organisatie buurtfeest en straatspeeldagen (jaarlijks vanaf 2009)
 • Gerichte aanpak parkeeroverlast
 • Verspreiding telefoonkaartjes, meld zelf overlast
 • Wijkagent voor één dag
 • Aanpak geluidsoverlast Jos Menten BV
 • Deelname aan parkeerpanel t.b.v. nieuw parkeerbeleid binnenstad (2012)
 • Aanpak drugsoverlast en opstarten klankbordgroep SKY(2013)
 • Plan singelring
 • Deelname klankbordgroep N280
 • Organisatie Nationale Buitenspeeldag
 • Effe Buurte en wijkrondgang met de wijkagenten en wijkBOA
 • Dogwatch
 • Verbetering speelvoorziening