Deelraad 5

 • Grote Kerkstraat
 • Pastoorswal
 • Wernerstraat
 • St.Jansstraat
 • Swalmerstraat
 • Steegstraat
 • Godsweerderstraat
 • Begijnhofstraat
 • Leliestraat
 • Jo Hansenstraat
 • Dionisiusstraat
 • Voogdijstraat
 • Jesuitenstraat (De Lombardije)
 • Lindanusstraat
 • Bethlehemstraat
 • Pollaertstraat
 • Munsterstraat
 • Schoenmakersstraat
 • Heilige Geeststraat

Reeds eerder gevoerde acties:

 • Parkeeroverlast,
 • Aanpak overlast MOV,
 • Aanpakgeluidsoverlast en info plannen N280
 • Aanleg verkeersdrempel Voogdijstraat
 • Verspreiding telefoonkaartjes, meld zelf overlast
 • Aanpak drugsoverlast na invoering wietpas
 • Wijkagent voor één dag
 • Deelname aan parkeerpanel t.b.v. nieuw parkeerbeleid binnenstad
 • Deelname aan klankbordgroep N280
 • Effe Buurte en wijkrondgang met de wijkagenten en wijkBOA
 • Dogwatch
 • Speelvoorziening binnenstad